AJÁNDÉK VISSZAKÖVETELÉSE

"Add vissza a babaruhát!"

Az ajándékozás egy olyan szerződés, amelynek erős érzelmi töltete van, az ajándékozó általában hozzátartozójának vagy más közelálló személynek szeretete vagy hálája jeléül ad ingyenesen valamilyen vagyontárgyat, és ezért gondoskodást, szeretetet remél visszakapni.
 
Pont ezen fenti okok miatt a jog lehetőséget ad arra, hogy bizonyos esetekben az ajándékozó visszakövetelje az átadott ajándékot vagy azért, mert az anyagi viszonyok, vagy azért, mert az érzelmi kapcsolatok változtak. Nézzük ezeket az eseteket!
 
1. A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt LÉTFENNTARTÁSA érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. - Itt a megváltozott anyagi körülmény, a létfenntartás érdeke ad alapot a visszakövetelésre, azonban csak akkor, ha egyrészt az ajándék megvan, másrészt ha a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti a visszaszolgáltatás.
 
2. Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására SÚLYOS JOGSÉRTÉST követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket. - Itt erkölcsi okok miatt alapos az ajándékozó igénye, hogy visszakapja az ingyenesen adott vagyont, hiszen ő jót tett a megajándékozottal az ingyenes vagyon juttatásával, cserébe nem azt kellene kapnia, hogy jogsértést követ el ellene vagy közeli hozzátartozója ellen a megajándékozott vagy együtt élő hozzátartozója.
 
3. Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan FELTEVÉS, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. - Tipikusan ez lehet a helyzet, ha a vőlegény vesz egy drága autót a menyasszonynak, hogy majd a leendő közös gyermekeik azzal járhassanak, azonban az esküvő elmarad. Az ajándékozásra nem került volna sor, ha a férfi tudja, hogy a nő nem lesz a felesége, és nem fogja a gyerekeket az autóban vinni edzésre.
Meg kell még azt is jegyezni, hogy az ajándékozási szerződés teljesítését a megkötést követően az ajándékozó megtagadhatja - tehát ekkor még visszakövetelni sem kell, mert nincs teljesítés -, ha bizonyítja, hogy a saját körülményeiben, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el. - Ekkor már van egy szerződés, azonban azt ajándékozó nem teljesíti, és ezt a jog méltányolja, ha az említett lényeges változások fennállnak.
A visszakövetelésnek azonban van korlátja. Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza. Továbbá nincs helye a szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének sem, a bírói gyakorlat szerint egy gépjármű például már nem szokásos mértékű ajándék.
Remélem, hasznos volt a bejegyzést, különösen a nagy ajándékozások ideje, tehát karácsony előtt.
A blogot itt tudják követni, így soha nem maradnak le a legfrissebb bejegyzésekről:
blog_kovetes.jpg