HÁZASTÁRSI TARTÁS

Mikor kell fizetni a volt házastársnak és mely esetekben mentesülünk?

A gyermektartásról már több cikkben írtam, azonban eddig nem került szóba a HÁZASTÁRSI TARTÁS intézménye, így most ezt a hiányt pótolom!

Először is tisztázni kell, hogy ez nem "asszonytartás", ahogy köznapi nyelven hívjuk, mivel nem csak a feleség, hanem a férj is kérhet tartást házastársától az életközösség megszűnését követően, illetve volt házastársától a házasság felbontását követően.
 
A házastársi tartás feltétele az, hogy a házastárs magát önhibáján kívül nem képes eltartani - és itt minden szónak jelentősége van! Tehát egyrészt fenn kell állnia annak a helyzetnek, hogy nem képes magát eltartani a házastárs, tehát nincs megfelelő jövedelme és vagyona ehhez. Ha nincs is megfelelő havi bevétele, de rendelkezik vagyonnal, akkor nem jogosult a házastárs tartásra. Másrészt az önhiba hiányának fenn kell állnia, tehát ha munkaképes az illető, csak lusta dolgozni, az nem indok, mint ahogy az sem alapozza meg az igényt, hogy eleget keres a férje/felesége, így neki nem kell dolgoznia.
Ha a házastárs a tartásra utóbb, a házassági életközösség megszűnését követő 5 év eltelte után válik rászorulttá, tartást csak különös méltánylást érdemlő esetben követelhet, tehát például súlyos betegség esetén, ha munkaképtelenné válik, és nincs más hozzátartozó, aki el tudná tartani, és vagyona sincs.
 
Egy nem olyan régen bevezetett, és egyedi szabály, hogy ha a házastársak között az életközösség 1 évnél rövidebb ideig állt fenn, és a házasságból gyermek nem született, a volt házastársat rászorultsága esetén az életközösség időtartamával egyező időre illeti meg a tartás, és ettől csak különös méltánylást érdemlő esetben lehet eltérni. Gondoljunk bele, hogy jogos lehet, ha egy rövid házasság után nem kell a másik félnek évekig tartást fizetnie.
Aki viszont érdemtelen, az nem jogosult tartásra.
Érdemtelenség állapítható meg azon házastárs oldalán,
1. akinek súlyosan kifogásolható magatartása vagy életvitele járult hozzá alapvetően a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához - például játékgépek és alkohol túlzott fogyasztása tipikusan ilyen eset lehet
2. aki a házassági életközösség megszűnését követően házastársának, volt házastársának vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő magatartást tanúsított - például az anyós elleni durva fellépés is egy ilyen kizáró ok
Természetesen ez esetben is vizsgálni kell mindkét oldalt, tehát hogy az érdemtelenségre hivatkozó házastárs milyen magatartást tanúsított, az is nagyon lényeges.

Még a fenti feltételek fennállása, és az érdemtelenség hiánya esetén is csak akkor kötelezhető tartásra a házastárs, ha ezáltal a saját szükséges tartását vagy gyermekének tartását nem veszélyezteti, hiszen a gyermekek tartása az elsődleges, és főszabályként csak a kiskorú gyermeket kell a saját tartás rovására is eltartani.
A tartás mértékére a felek megállapodása irányadó, és a felek abban is megegyezhetnek, hogy a tartásra köteles házastárs tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget, például egy ingatlant ad a házastársnak, akinek a lakhatása így megoldottá válik. Megállapodás hiányában a bíróságtól lehet kérni a kérdés rendezését - mely általában a házasság felbontásával egyidejűleg merül fel. A bíróság a döntés meghozatala során figyelembe veszi a fentieken túl a jogosult házastárs indokolt szükségleteit, saját bevételeit, és a kötelezett házastárs teljesítőképességét, e körben azt is, hogy milyen más tartásra jogosultak eltartásáról kell gondoskodnia, milyen saját szükségletei vannak.
"Tudtam, hogy megtalálja a módját, hogy szabaduljon a házastársi tartástól..."
www.facebook.com/drbakonyililla oldalon további érdekes hírek olvashatók