ELŐVÁSÁRLÁSI JOG - 5 kérdés 5 válasz

IsAz elővásárlási jog kifejezést már biztosan nagyon sokan hallották, azonban a gyakorlatban sokszor problémát jelent annak értelmezése, és az, hogy hogyan kell eljárnunk eladóként, vevőként vagy jogosultként ilyen esetben. Nézzük tehát meg 5 kérdés - 5 válasz formában, hogy mi is az az ELŐVÁSÁRLÁSI JOG, elsősorban az ingatlanokra vetítve, mivel itt merül fel leggyakrabban a kérdés.

2392005d591432a5e297de0e4b0daf03.jpg

1. Mit jelent az elővásárlási jog kifejezés köznapi nyelven?

Az elővásárlási jog azt jelenti, hogy az elővásárlásra jogosult a vevőt megelőzően megvásárolhatja az adott dolgot a vevő által ajánlott feltételekkel.

2. Kinek van elővásárlási joga?

Egyrészt annak, akinek a tulajdonos szerződéssel ilyet engedélyezett, alapított. Másrészt az osztatlan közös tulajdonú ingatlan tulajdonostársainak törvény erejénél fogva van ilyen joga. Harmadrészt a társasházi lakások esetén az alapító okiratban kiköthető, hogy a tulajdonosoknak elővásárlási joguk van a lakásokra harmadik személyekkel szemben. Ez utóbbi azonban nem automatikus, tehát sok esetben nem áll fenn ilyen jog.

3. Mit kell tennem eladóként, ha valaki meg akarja venni a lakásom, amire másnak elővásárlási joga van?

Eladóként a kapott vételi ajánlatot teljes terjedelemben közölni kell az elővásárlásra jogosulttal. Tehát nem csak a vételárat, hanem a fizetési feltételeket is, mivel ez is egy lényeges feltétel, ennek tudatában tud dönteni a jogosult, hogy él-e elővásárlási jogával. Erről a közlésről egy levélnek és feladási igazolásának, vagy pedig a jogosult elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának rendelkezésre kell állni, mert a földhivatal azt kérni fogja. Csak nagyon kivételes esetben nem kell kérni a hozzájárulást, nem kell értesíteni az elővásárlásra jogosultat, például ha a jogosult tartózkodási helyére vagy más körülményre tekintettel ez rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, így ha nagyon sok jogosult van például.

4. Mint elővásárlásra jogosult milyen feltételeket szabhatok a vásárláshoz?

Röviden azt tudom mondani, hogy semmilyen feltételt nem szabhat az elővásárlásra jogosult, a harmadik személytől kapott ajánlatot teljes egészében el kell fogadnia, csak ugyanazon feltételek mellett élhet elővásárlási jogával, tehát nem módosíthat sem a vételáron, sem a fizetési feltételeken.

5. Mit tehetek, ha elővásárlási jogomat megsértették?

Bár a földhivatal a bejegyzési eljárásban vizsgálja az elővásárlási jog fennállását, ezt csak tulajdonostársak esetén tudja észlelni, és például nem feltétlenül tud egy alapító okirati rendelkezésről, így előfordulhat, hogy e jogot megsértve kerül valaki bejegyzésre. Ilyenkor az elővásárlásra jogosulttal szemben hatálytalan a jogának megsértésével kötött szerződés.

Ismét bebizonyosodott tehát, hogy adásvétel előtt minden vonatkozó iratot, így a társasházi alapító okiratot is gondosan át kell tanulmányozni például azért, hogy az elővásárlási jogról tudomást szerezzünk.

www.facebook.com/drbakonyililla

drbakonyililla.blog.hu