Közös tulajdon és megszüntetése

Biztosan sokan hallották már azt a mondást, hogy "Közös lónak túros a háta". Valahogy mindig ez a mondás jut eszembe, amikor közös tulajdonnal kapcsolatos problémákkal keresnek meg. Közös tulajdoni helyzet számtalan módon kialakulhat, ennek a leggyakoribb oka az, ha többen örökölnek meg egy ingatlant azonos vagy különböző tulajdoni hányadok szerint, vagy ha házastársak vásárolnak közösen tulajdont. Tehát én is az ingatlanok közös tulajdonával fogok foglalkozni most.

Az első és legfontosabb kérdés: Lehet szabadulni ebből a helyzetből? IGEN! Nézzük meg tehát, hogy hogyan!

Először is fontos hangsúlyozni azt, hogy a közös tulajdon nem azt jelenti, hogy például a ház fele az egyik tulajdonosé, a másik fele a másik tulajdonosé, hanem azt, hogy a ház minden egyes részének a fele az egyiké, fele a másiké. Természetesen megállapodhatnak a felek ilyen módon történő használatról, de ettől a közös tulajdon fennmarad.

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs kérheti, erről a jogról még lemondani sem lehet, és azt a bíróság csak akkor nem rendeli el, ha alkalmatlan időre esik.

A megszüntetésnek több módja lehet:

1. Természetbeni megosztás - amennyiben erre alkalmas a közös tulajdon tárgya, tehát például elképzelhető, hogy egy nagy méretű közös tulajdonú telek megosztható, így két telek lesz belőle, az egyik telek az egyik, a másik telek a másik tulajdonos tulajdonába kerül, és ezzel megszűnik a közös tulajdon. Elsődlegesen ezt kell alkalmazni, ha lehetséges.

2. Az egyik tulajdonostárs megváltja a másik/többi tulajdonostárs tulajdoni hányadát megfelelő ellenérték fejében. A megfelelő ellenértékben a felek állapodnak meg, illetőleg arról peres eljárásban a bíróság dönt.

3. Közösen eladják valamely harmadik személynek az ingatlant, és a vételárat osztják meg, de ez csak akkor lehetséges, ha az előző két lehetőség nem alkalmazható, tehát ha nem lehet természetben megosztani a dolgot - vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot -, illetve ha egyik tulajdonos sem tudja/akarja megváltani a másik részét.

4. Ingatlanoknál speciális szabály még, hogy a közös tulajdon társasházzá történő alakítással is megszüntethető.

Ha az egyik tulajdonostárs nem egyezik bele a közös tulajdon megszüntetésébe, akkor bírósági eljárásban peres úton lehet arra kényszeríteni, így perben mondhatja ki a bíróság, hogy az egyik tulajdonos milyen megváltási árért veheti meg a másik tulajdonos hányadát, illetve hogy árverésen milyen legalacsonyabb áron kell értékesíteni az ingatlant. A bíróság szabadon állapítja meg a megszüntetés módját, csak olyan módot nem alkalmazhat, amely ellen minden tulajdonostárs tiltakozik.

Azt azonban el kell mondanom, hogy a közös tulajdon megszüntetése iránti perek általában igen hosszú ideig tartanak és magas költséggel járnak, ezért is javasolt minden esetben a peren kívüli megállapodás.

www.facebook.com/drbakonyililla

drbakonyililla.blog.hu