Beszéljünk a végkielégítésről!

6 kérdés - 6 válasz a részletszabályokról

A munkaviszony megszűnésekor végkielégítés jár. Ezt a szabályt mindenki ismeri. Azonban már ez az első mondat sem igaz így, ebben a formában.

Nézzünk hát meg 6 kérdést  - és rá 6 választ -, ami felmerül a végkielégítéssel kapcsolatban!

081021_1.jpg

1. Mikor jár végkielégítés?

Végkielégítés akkor jár, ha a munkaviszony a munkáltató rendes felmondása, munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt, vagy azon okból történik, hogy a munkáltató kikerül a Munka Törvénykönyvének hatálya alól (jogviszonyváltás). A végkielégítés akkor is jár, ha a munkavállaló munkaviszonya jogellenesen nem felmondással szűnt meg.

2. Hány év munkaviszony után jár végkielégítés?

Ahhoz, hogy valaki végkielégítést kaphasson, legalább 3 évet kell az adott munkáltatónál dolgoznia. Azonban fontos kiemelni, hogy a végkielégítésre jogosító munkaviszonyban töltött idő hosszának meghatározásakor a munkaviszony időtartamából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább 30 napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság teljes tartamát, a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes tartamát, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.

3. Mekkora összegű a végkielégítés?

Ez függ egyrészt a munkaviszonyban töltött időtől, másrészt a munkavállaló korától. Legalább 3 év esetén 1 havi, 5 év esetén 2 havi, 10 év esetén 3 havi, 15 év esetén 4 havi, 20 év esetén 5 havi, 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege a végkielégítés, de ha a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel szűnik meg a munkaviszony - a 3. pontban részletezett okokból -, akkor az első két esetben (3-5 év) + 1 havi, a második két esetben (10-15 év) + 2 havi, az utolsó két esetben (20-25 év vagy több) + 3 havi távolléti díj jár.

4. Ha én mint munkavállaló mondok fel, akkor nem jár végkielégítés?

Nem, munkavállalói felmondásnál - egy kivétellel l. 5. kérdés - nem jár végkielégítés. De nem ez az egyetlen eset! Akkor sem jár végkielégítés, ha a munkáltató jogszerűen élt azonnali hatályú felmondással. Végül pedig nm jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

felmondas1-881x587.jpg

5. Mi a helyzet, ha munkavállalóként azonnali hatállyal mondok fel?

Ez a 4. pontban említett kivétel, ez esetben jár végkielégítés, hiszen nem lenne jogos az, hogy a munkáltató valamilyen durva jogsértést követ el a munkavállalóval szemben, és még mentesüljön a végkielégítés megfizetésének kötelezettsége alól is.

6. Közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés esetén jár végkielégítés?

Automatikusan nem jár, azonban a felek szabadon állapodnak meg az egyezség tartalmáról, így alkalmazhatják a végkielégítés szabályait is. A konkrét esettől, a közös megegyezést kiváltó októl függ, hogy kap-e a munkavállaló végkielégítést, én magam azt szoktam javasolni, hogy ennek megfizetésétől ne tekintsen el!

 

Remélem, hogy hasznos információkkal szolgáltam Önöknek! Kövessenek továbbra is itt, valamint a Facebookon is!

drbakonyililla.blog.hu

www.facebook.com/drbakonyililla